Stichting De Kievit te Harmelen

van totaal € 2.500 (0%)

Hoofddoel is het beheren van een natuurgebied met enkele opstallen om mogelijkheden te scheppen voor een optimale natuur- en milieu-educatie voor de basisschoolleerlingen in de regio en alle andere mogelijk geïnteresseerden. Aangezien wij geen netaansluiting hebben willen we met de plaatsing van een aantal zonnepanelen en accu's meer mogelijkheden hiervoor creëren.