Stichting MeeleefGezin

van totaal € 750 (2%)

Kinderen van ouders met psychische problemen, hebben vaak niet dezelfde kansen als kinderen uit gezinnen waar die problemen niet spelen. Hoofddoel is, om kinderen van – 9 mnd t/m 4 jaar betere kansen te bieden door op vrijwillige basis en met instemming van de ouders een verbinding tot stand te brengen met een vast ondersteunend gezin, het meeleefgezin, dat op regelmatige tijden het kind opvangt in het eigen gezin. Al tijdens de zwangerschap kan de steun op gang komen. Het meeleefgezin draagt met continuïteit en stabiliteit bij aan een gezonde ontwikkeling van het kind, en stimuleert de positieve relatie tussen ouders en kind. Zodoende worden het overdragen van psychische stress van ouder op kind en uithuisplaatsing voorkomen.

Bekijk alle
11-06-2019 | 12:57 Om het goede werk te steunen!