Stichting Oog voor Utrecht

Normal 342632a80eba837a973eb1d2b58937c7fbeefb47
van totaal € 400 (70%)

Oog voor Utrecht, is een stichting die eenzaamheid bestrijdt onder ouderen. OvU, maakt voor sommige wijkgenoten net het verschil dat ze thuis kunnen blijven wonen. OvU organiseert twee maal per week een inloop en heeft daarnaast een maatjesproject. Er wordt begeleiding geboden bij het opstarten van sociale contacten. Verschillende vraagstukken komen vanuit de deelnemers bovendrijven. Sommige trajecten worden intensief begeleid en gestimuleerd. Anderen ontstaan op meer natuurlijke wijze. Ook hebben we een maatjes project Oogcontact waar we ouderen in contact met een maatje brengen.